Kuppathu Raja Photo Gallery

Directed by Baba Bhaskar, the film stars G. V. Prakash Kumar, Parthiban, Palak Lalwani, Poonam Bajwa, M. S. Bhaskar, Yogi Babu and others. Music is by G. V. Prakash Kumar.

  • Kuppathu Raja Poster 02 (2)Kuppathu Raja
  • Kuppathu Raja Poster 02 (1)Kuppathu Raja
  • Kuppathu Raja First Look Poster 01Kuppathu Raja
  • Kuppathu Raja Movie Pictures 03Kuppathu Raja
  • Kuppathu Raja Movie Pictures 02Kuppathu Raja
  • Kuppathu Raja Movie Pictures 01Kuppathu Raja